Četvorodnevna studijska poseta Ministarstvu finansija Holandije posvećena programskom budžetu

Ovo studijsko putovanje, u kome su učestvovali načelnica Sektora budžeta Ministarstva finansija Milesa Marjanović i viši budžetski analitičari Vera Radojičić Savatović i Miroslav Bunčić, bilo je usmereno na razmenu iskustava, znanja i najboljih praksi u pogledu uvođenja i primene modela programskog budžeta. Delegacija iz Srbije prisustvovala je većem broju radionica i prezentacija posvećenih okviru programskog budžeta u Holandiji, koje su obuhvatale teme poput srednjoročnog planiranja rashoda, godišnjih budžetskih procesa i procedura, uvođenja analize rashoda i praćenja i izveštavanja o učinku. Održani su sastanci i sa višim službenicima sektora za budžetsku politiku, stratešku analizu i budžetsku kontrolu i infrastrukturu Ministarstva finansija Holandije, kao i odeljenja za finansijske i ekonomske poslove više resornih ministarstava i nezavisnih agencija i Nacionalne akademije za finansije i ekonomiju. Ovo studijsko putovanje pomoglo je učesnicima Ministarstva finansija Srbije da steknu sveobuhvatni uvid u najnaprednije prakse u pogledu izrade budžeta koji će im pomoći da usmere budžetski sistem Srbije u pravcu kvalitetnijeg okvira za upravljanje javnim finansijama. Delegacija iz Srbije se tokom studijske posete sastala i sa ambasadorom Srbije u Holandiji, Petrom Vicom, sa kojim je razgovarano o značaju razmene znanja i iskustava između ovih dveju zemalja. Studijsku posetu su sufinansirali USAID BEP i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija