Skup preporuka za pojednostavljenje parafiskalnih nameta dostavljen Ministarstvu finansija

Privatni sektor u Srbiji smatra neporeske namete bitnim izvorom neizvesnosti i ključnom preprekom za razvoj poslovnog okruženja. Još otkako se obimna kampanja pojednostavljenja ovih nameta, sprovedena uz podršku USAID BEP, završila 2012. godine nije došlo do značajnijeg unapređenja u pogledu smanjenja parafiskalnih nameta u celini. Jednu priliku za to, međutim, sada pruža plan Vlade Srbije da usvoji Zakon o naknadama za korišenje javnih dobara, koji predstavlja mogućnost za promovisanje predvidivosti u pogledu uvođenja i administriranja ovih nameta za privredu. Na zahtev MF, USAID BEP je pripremio i ovom resornom ministarstvu dostavio skup preporuka za unapređenje nekih od najznačajnijih neporeskih nameta, prvenstveno onih koji se odnose na korišćenje javnih puteva i vodnih resursa, kao i na zaštitu životne sredine. Pored ovih preporuka USAID BEP je Ministarstvu finansija ponovno naglasio značaj javne rasprave o odredbama budućeg zakona sa zainteresovanim akterima, naročito sa privrednicima, i ponudio pomoć za organizaciju javno-privatnog dijaloga o ovoj bitnoj temi. Ministar finansija je 22. septembra ponovno imenovao predstavnika USAID BEP za člana Radne grupe za izradu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Radna grupa bi trebalo da završi izradu nacrta ovog zakona najkasnije do 31. marta 2017. godine.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija