USAID BEP pružio podršku kreatorima politike u Ukrajini u cilju unapređenja izvršnog postupka

USAID BEP je 6. septembra 2016. učestvovao u radu okruglog stola pod nazivom „Osiguranje privatnih izvršitelja u Ukrajini od profesionalne odgovornosti: potencijalni izazovi i mogućnost za sprovođenje reforme“. Ovaj okrugli sto organizovali su Centar za privredno pravo, ukrajinska nevladina organizacija koja sprovodi Program reforme privrednog prava koji finansira USAID i Ministarstvo pravde Ukrajine, koji su i pozvali predstavnika USAID BEP, Aleksandra Zarića, da predstavi iskustva iz Srbije. U radu okruglog stola učestvovali su i zamenik ministra pravde Ukrajine, član Nacionalne komisije za državnu regulaciju tržišta finansijskih usluga, predsednik Komore javnih beležnika, javni beležnici, stečajni upravnici, predstavnici osiguravajućih društava i banaka, kao i pripadnici pravnih profesija koji su razgovarali o osiguranju izvršitelja od profesionalne odgovornosti i drugim srodnim pitanjima. Profesionalni izvršitelji su u Ukrajini uvedeni zakonom donetim u junu 2016, a planira se da prvi pripadnici ove profesije počnu sa radom u oktobru 2016. Predstavnik USAID BEP je izložio iskustva iz Srbije vezana za uvođenje javnih izvršitelja i detaljno predstavio pravni okvir i postojeću praksu u kontekstu osiguranja od profesionalne odgovornosti, nadzora nad radom izvršitelja i tržišta osiguranja. Aleksandar Zarić je ukratko predstavio i pouke izvedene iz iskustava Srbije. Razmena iskustava između Balkana i Ukrajine, kao i diskusija o mogućim pristupima rešavanju pitanja izvršenja sudskih odluka, od koristi su za kreatore politike kako u Ukrajini tako i u Srbiji.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija