Razmena iskustava o programskom budžetu

USAID BEP je prošle nedelje pružio podršku Ministarstvu finansija da učestvuje u Anketi o programskom budžetu koju periodično sprovode Jedinica Svetske banke za kolegijalnu obuku u oblasti upravljanja javnim rashodima (Public Expenditure Management Peer Assisted Learning, PEMPAL) i OECD u cilju procene napretka ostvarenog u ovoj oblasti u svakoj zemlji i usmeravanja dalje donatorske pomoći. USAID BEP i Ministarstvo finansija pružili su primere dobre prakse u pogledu korišćenja metoda budžetiranja zasnovanog na učinku kod budžetskih korisnika i utvrdili kojim komponentama sistema je neophodan dodatni razvoj. Upitnik za ovu anketu dostavljen je nakon regionalne konferencije PEMPAL-a o budžetiranju zasnovanom na učinku, kojoj su uz podršku USAID BEP prisustvovali pomoćnica ministra finansija Mirjana Ćojbašić i načelnica Sektora budžeta u Ministarstvu finansija Milesa Marjanović. Uvođenje budžetiranja zasnovanog na učinku je složena, višegodišnja reforma čiji će uspeh u velikoj meri zavisiti od stručnosti državnih službenika i stalnom unapređenju budžetskih procedura. USAID BEP će nastaviti da pruža podršku Ministarstvu finansija u sprovođenju ove reforme.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija