Premijerov program odražava prioritete i preporuke USAID BEP

Ekonomija i poslovno okruženje glavni su elementi „Programa Vlade Srbije“, dokumenta od 68 strana koji je u Narodnoj skupštini predstavio mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić. U ovom dokumentu, objavljenom 9. avgusta, više oblasti u kojima USAID pruža podršku (poput Zakona o radu, Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o inspekcijskom nadzoru) izričito se navode kao ključna pozitivna dostignuća prethodne vlade, dok se brojni prioriteti na kojima radi USAID BEP pominju u kontekstu buduće politike nove vlade. Među aktivnostima USAID BEP navedenim u Programu su upućivanje Zakona o planskom sistemu u skupštinsku proceduru, jačanje koordinacione uloge Ministarstva finansija u upravljanju javnim sredstvima, uvođenje sistema „e-Inspektor“ i usredsređenje na procenu uticaja zakona i drugih propisa. U Programu se neadekvatan pristup izvorima finansiranja prepoznaje kao glavno nerešeno pitanje u sektoru malih i srednjih preduzeća (MSP) i predlažu se unapređenja institucionalnog okvira za mikrofinansiranje radi rešavanja ovog problema. Mandatar Vučić je najavio da će Zakon o uređenju profesije procenitelja nepokretnosti, koji se takođe priprema uz podršku USAID BEP, biti prva mera u okviru Strategije za rešavanje problematičnih kredita. Programom je predviđeno i regulisanje parafiskalnih nameta kroz Zakon o naknadama, na kome USAID BEP radi zajedno sa Ministarstvom finansija, NALED-om i drugim akterima. USAID BEP će sarađivati sa narednom Vladom Srbije, četvrtom po redu od početka rada projekta, u cilju sprovođenja reformi poslovnog okruženja koje bi trebalo da dovedu do većeg obima investicija i stvaranja novih radnih mesta.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija