Novi budžetski informacioni sistem za Vladu Srbije

USAID BEP je 3. avgusta predao Ministarstvu finansija na korišćenje konačnu verziju budžetskog informacionog sistema (BIS), informacionog sistema za pripremu republičkog budžeta i upravljanje njime. Ovaj sistem predstavlja zamenu za privremenu jednostavnu bazu podataka koju je USAID BEP izradio 2013. godine i koja je sama zamenila tabele u „ekselu“ ranije korišćene za pripremu predloga budžeta i upravljanje njim. Tokom proteklih osam meseci USAID BEP i softverska firma koju je projekat angažovao izradili su zajedno sa Sektorom budžeta Ministarstva finansija funkcionalne i tehničke specifikacije za BIS, razvili neophodan softver i testirali i prilagodili sistem. Proizvođač softvera će do 15. avgusta dostaviti korisničko uputstvo i dovršiti obuku administratora sistema i analitičara budžeta zaposlenih u Ministarstvu finansija. Korisnici budžetskih sredstava na nivou cele Vlade koristiće BIS za dostavljanje predloga finansijskih planova za 2017. u formatu usklađenim sa zahtevima programskog budžeta i praćenja učinka. Novi sistem će omogućiti delotvorno planiranje i upravljanje budžetom, analizu efekata budžetskih rashoda i transparentnu raspodelu finansijskih sredstava u skladu sa prioritetima Vlade Srbije. Budžetski informacioni sistem je ključni element šire reforme upravljanja javnim finansijama čiji su ciljevi povećanje finansijske discipline, efikasnije pružanje javnih usluga, veća odgovornost i bolji nadzor javnosti nad trošenjem javnih sredstava.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija