Podrška u cilju unapređenja programskog budžeta

USAID BEP je 22. jula nastavio program napredne obuke za analitičare Sektora budžeta Ministarstva finansija istarstva finansija kao deo pripreme za septembarski završni ispit za sticanje zvanja sertifikovanog instruktura za programski budžet. Pošto steknu ovo zvanje, analitičari iz Sektora budžeta održaće obuku o metodologiji programskog budžeta drugim zaposlenima u državnoj upravi posredstvom Centra za obuku Službe za upravljanje kadrovima Vlade Srbije. Tokom ove obuke analitičari su izradili preporuke za unapređenje programske strukture Ministarstva zdravlja koje će doprineti većoj transparentnosti budžeta ovog ministarstva za 2017. kroz njegovo neposredno povezivanje sa strateškim prioritetima Ministarstva. To će, potom, omogućiti dugoročnije planiranje i prioritizovanje rashoda. Ministarstvo finansija i USAID BEP će u narednih nekoliko nedelja predstaviti ovaj skup preporuka rukovodstvu Ministarstva zdravlja.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija