Softver za praćenje učinka organa koji izdaju građevinske dozvole

USAID BEP je izradio alatku za praćenje učinka organa uprave kada je reč o obradi zahteva za izdavanje građevinskih dozvola. Ovaj softverski alat, koji je kreiran u okviru granta dodeljenog Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj, omogućava detaljnu analizu učinka „jednošalterskog sistema“ i merenje vremena potrebnog za obradu zahteva, odnosa između podnetih i odobrenih zahteva i konačnih ishoda (odnosa broja izdatih dozvola i odbijenih zahteva). U softver su uneti podati o svim zahtevima za izdavanje građevinskih dozvola dostavljenih Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Gradu Beogradu otkako je u januaru 2016 uveden sistem za elektronsko izdavanje dozvola. Ministarstvo koristi ovaj softver za utvrđivanje i rešavanje problema sa jednošalterskim sistemom, a u budućnosti pristup sistemu može biti omogućen i građanima.

 

 

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija