Preventivna uloga inspekcija

Tržišna inspekcija je u drugoj polovini jula otpočela seriju „savetodavnih poseta“ trgovaca na malo u skladu sa novim Zakonom o inspekcijskom nadzoru. Ove posete su ključni deo novog okvira inspekcijskog nadzora razvijenog uz podršku USAID BEP. U toku savetodavnih poseta naglašava se prevencija nezakonitog postupanja i potreba poštovanja propisa, što predstavlja veliku promenu u odnosu na raniji pristup inspekcija koje su se usredsređivale na otkrivanje neregulatornosti i naplatu novčanih kazni. Inspektori tokom savetodavnih poseta ne kažnjavaju trgovce već daju preporuke koje pomažu privrednicima da poštuju propise. USAID BEP je pružio pomoć pri izradi zakonskih odredbi kojima se uređuje preventivno delovanje inspektora, uključujući i savetodavne posete, i kreirao smernice za njihovu primenu. Tržišna inspekcija je postavila obaveštenje na internet stranici Ministarstva trgovine, turizma i usluga u kome je najavila da će u narednom periodu posetiti 18 trgovaca na malo, a tu vest su kasnije preneli i mediji i poslovni forumi. USAID BEP će nastaviti da pruža tehničku podršku Tržišnoj i drugim inspekcijama u sprovođenju novog zakona i primeni savremenih praksi inspekcijskog nadzora.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija