Pravni okvir za nebankarske finansijske institucije (NBFI)

USAID BEP i Radna grupa Narodne banke Srbije (NBS) zadužena za izradu zakona o NBFI održali su drugu rundu sastanaka u cilju pripreme koncepta novog zakona. Razgovor se ticao opštih uslova za izdavanje licenci, dozvoljenih i nedozvoljenih delatnosti, registara koji će morati da se formiraju, minimalnih kapitalnih zahteva, izveštavanja, upravljanja rizikom i pitanja koja se odnose posebno na velike NBFI. Predstavnici USAID BEP i članovi Radne grupe razgovarali su o propisima o NBFI u Rumuniji, koji predstavljaju dobar primer za Srbiju jer je u Rumuniji tokom proteklih deset godina razvijen značajan sektor NBFI na osnovu „krovnog“ zakona u koji su uneti standardi najbolje prakse EU. Radna grupa će 7. septembra Izvršnom odboru NBS predstaviti svoje nalaze i zaključke (zasnovane na preporukama USAID BEP). Izvršini odbor će potom potvrditi konačni predmet zakona o NBFI (tj. vrste usluga koje se mogu pružati, poput lizinga, mikrofinansiranja i potrošačkih kredita). Kada se dobije konačno mišljenje Izvršnog odbora, Radna grupa će početi sa izradom krovnog zakona sa ciljem da ga dovrši do sredine novembra 2016.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija