Odgovor na Memorandum o reformama za izveštaj Doing Business Svetske banke

Svetska banka sredinom juna dostavlja vladama država članica Memorandume o reformama. U ovim dokumentima se rezimiraju informacije koje Svetska banka ima o statusu reformi poslovnog okruženja sprovedenih između dva izdanja izveštaja Doing Business. U memorandumu za izveštaj Doing Business za 2017. godinu nisu navedeni zaključci vezani za pojedine pokazatelje na kojima je radio USAID BEP, i to prvenstveno izdavanje građevinskih dozvola i pristup električnoj mreži, te je tako Svetska banka zatražila dodatne informacije od Vlade Srbije kako bi utvrdila da su reforme u ovim oblastima zaista i sprovedene. USAID BEP je zajedno sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj, Sekretarijatom za javne politike i kabinetom zamenika predsednika Vlade Zorane Mihajlović pripremio dodatne informacije o efektima sprovedenih reformi koje su dostavljene jedinici Svetske banke koja se bavi izradom izveštaja Doing Business. USAID BEP se usredsredio na obradu podataka iz sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola da bi izračunao broj dana potreban za okončanje postupka izdavanja dozvola. Vlada Srbije je koristila informacije dobijene od USAID BEP i drugih partnera za pripremu odgovora na Memorandum o reformama dostavljenih Svetskoj banci 15. jula. Naredno izdanje najznačajnije publikacije Svetske banke, Doing Business 2017, biće objavljeno u poslednjoj nedelji oktobra. USAID BEP očekuje da će njegove aktivnosti doprineti napretku Srbije u jednoj ili više oblasti u kojima Svetska banka prati pokazatelje poslovnog okruženja.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija