Reforma inspekcija i dalje podstiče registraciju novih preduzetnika

Zakon o inspekcijskom nadzoru, usvojen 15. aprila 2015, počeo je da se primenjuje na neregistrovane subjekte 30. jula 2015, a u potpunosti je stupio na snagu 30. aprila 2016. Jedan od najznačajnijih pokazatelja uticaja novog zakona jeste povećanje broja novoregistrovanih preduzetnika. Prema podacima Agencije za privredne registre (APR), došlo je do povećanja od 85 posto kada je reč o broju preduzetnika registrovanih u junu 2016. u poređenju sa istim mesecom 2015, što istovremeno predstavlja povećanje od 104 odsto u odnosu na jun 2014. Agencija za privredne registre registrovala je u junu 2016. 4.313 novih preduzetnika, u poređenju sa 2.334 novih preduzetnika registrovanih u junu 2015. Ovo povećanje je rezultat veće efikasnosti inspekcijskog nadzora pri suzbijanju sive ekonomije. Pored toga, pošto su prošli intenzivnu obuku u organizaciji USAID BEP, inspektori su sada prijemčiviji za potrebe legalnih privrednika, dok je inspekcijski nadzor postao pravičniji i transparentniji i manje opterećuje ove organizacije.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija