USAID BEP nastavlja da pruža podršku Ministarstvu finansija za unapređenje programskog budžeta

USAID BEP je 15. jula održao naprednu obuku za analitičare iz Sektora budžeta Ministarstva finansija kao dep pripreme za septembarski završni ispit za sticanje zvanja sertifikovanog instruktura za programski budžet. Pošto steknu ovo zvanje, analitičari iz Sektora budžeta održaće obuku o metodologiji programskog budžeta drugim zaposlenima u državnoj upravi posredstvom Centra za obuku Službe za upravljanje kadrovima Vlade Srbije. Tokom ove obuke analitičari su primenili svoja postojeća znanja tako što su sarađivali sa ekspertima USAID BEP na izradi preporuka za unapređenje programske strukture Ministarstva inostranih poslova (MIP). Analitičari su pripremili konačne preporuke za programsku strukturu MIP-a čijom će se primenom unaprediti transparentnost njegovog budžeta i omogućiti izveštavanje o učinku, čije se uvođenje planira 2017. Godine. ministarstvo finansija i USAID BEP će predstaviti preporuke za unapređenje rukovodstvu MIP-a.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija