Elektronska obuka za inspektore lokalnih samouprava

USAID BEP je pružio podršku za osmonedeljnu interaktivnu obuku za inspektore lokalnih samouprava koju su organizovali Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS). Obuka je obuhvatala 15 predavanja i perioda za pitanja i odgovore, a učesnici su i međusobno razmenili primere najbolje prakse. Ovaj program obuke je uspešno pohađalo 1.140 inspektora, što je najveći broj učesnika od svih elektronskih obuka u organizaciji SKGO do sada. Inspektori iz Beograda su dobili potvrde o uspešno završenom kursu na svečanosti održanoj 7. jula. Dvoje inspektora iz Beograda dobilo je posebna priznanja za polaganje više testova od drugih učesnika. Najuspešniji učesnici u programu obuke instruktora, koji je organizovao USAID BEP, bili su angažovani kao mentori za ovu obuku, a i materijali koji su korišćeni zasnovani su na Vodiču za primenu Zakona o inspekcijskom nadzoru i materijalima izrađenim za program obuke instrutkora.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija