Tehnička podrška za unapređenje upravljanja javnim investicijama u saradnji sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF)

Tim USAID BEP, pomoćnik ministra finansija Mirjana Ćojbašić i Grupa za ocenu kapitalnih projekata sastali su se 7. jula sa stalnim savetnikom MMF-a Martinom Dalić radi razmatranja korenitih izmena planiranja kapitalnih investicija. Ovaj sastanak je za temu imao drugi nacrt Uredbe o sadržini, načinu pripreme i ocene kao I praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata. U skladu sa sporazumom sa MMF-om, Ministarstvo finansija dužno je da dostavi nacrt ove Uredbe na usvajanje Vladi Srbije do 8. avgusta 2016. USAID BEP, Ministarstvo i MMF razmatrali su i akcioni plan za sprovođenje novog regulatornog okvira za kapitalne investicije, što će obuhvatati i izgradnju kapaciteta resornih ministarstava. Cilj tehničke podrške USAID BEP jeste unapređenje regulatornog i institucionalnog okvira za upravljanje javnim investicijama, što će povećati efikasnost potrošnje javnih sredstava na kapitalne projekte i time poboljšati konkurentnost Srbije.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija