USAID BEP pomaže najznačajnijim organima za izdavanje građevinskih dozvola da unaprede rezultate

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Grad Beograd obrađuju zahteve za izdavanje građevinskih dozvola za većinu najvažnijih i najsloženijih građevinskih projekata u Srbiji. Oba ova organa su se suočila sa ozbiljnim inicijalnim teškoćama pri uvođenju sistema za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola i „jednošalterskog sistema“: u prvom kvartalu 2016, neposredno po uvođenju elektronskog izdavanja dozvola, odobrena je samo jedna četvrtina zahteva podnetih Ministarstvu, dok je Grad Beograd usvojio još niži procenat, tek 20 odsto. U drugom kvartalu 2016. broj zahteva podnetih Ministarstvu i Gradu se više nego udvostručio, ali su se poboljšali i njihovi rezultati: procenat zahteva odobrenih u Ministarstvu porastao je na 41 odsto, dok je Grad Beograd usvojio 42 odsto svih podnethih zahteva za izdavanje građevinskih dozvola. USAID BEP je doprineo poboljšanju ovih rezultata kroz formiranje sistema za prikupljanje i analizu podataka o učinku objeu institucija, što im je omogućilo da utvrde i reše „uska grla“ u obradi zahteva za izdavanje građevinskih dozvola. USAID BEP je zajedno sa Ministarstvom i Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj radio i na obučavanju licenciranih inženjera za pripremu zahteva za izdavanje građevinskih dozvola, što je dovelo do bolje usklađenosti zahteva sa propisima i većeg broja odobrenih zahteva.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija