Unapređenja struktura programskog budžeta

USAID BEP je 1. jula organizovao više radionica sa Sektorom budžeta Ministarstva finansija u cilju izrade preporuka za unapređenje struktura programskog budžeta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva omladine i sporta. Te preporuke se zasnivaju na poukama izvedenim iz primene modela programskog budžeta tokom dve godine od njegovog uvođenja, kao i na analizi postojećih struktura programskog budžeta ovih ministarstava i dinamike izvršenja njihovih budžeta. Navedenim poboljšanjima bi trebalo da se unapredi transparentnost budžeta direktnih korisnika budžetskih sredstava i postave temelji za izveštavanje o učinku, koje je planirano da počne 2017. Svih 20 analitičara iz Sektora budžeta prisustvovalo je radionicama i zajedno izradilo konačni skup preporuka za budžetske strukture oba razmatrana ministarstva. Ministarstvo finansija i USAID BEP će sada predstaviti predloge ministarstvima koja su korisnici podrške. Ove su radionice poslužile i za dodatnu obuku analitičara iz Sektora budžeta radi pripreme za polaganje završnog ispita u sklopu obuke za sertifikovanog instruktora za programski budžet. Pošto dobiju odgovarajuće sertifikate, analitičari Ministarstva finansija predstavljaće metodologiju programskog budžeta drugim zaposlenima u državnoj upravi posredstvom Centra za obuku Službe za upravljanje kadrovima Vlade Srbije.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija