Uspešno okončan program grantova

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja je uspešno isplatio sredstva u iznosu od 1.625.009,70 dolara. Grantovi, odnosno bespovratna sredstva, isplaćivani su neprofitnim, profitnim, istraživačkim i akademskim organizacijama u cilju podrške izradi analiza, organizaciji konferencija, radionica, istraživanja, studijskih putovanja, obuke i seminara, kao i objavljivanju publikacija. Grantovi su odobravani i za nabavku hardvera i softvera za potrebe državnih i nevladinih organizacija. Ova sredstva doprinela su uspehu brojnih reformi, uključujući reformu građevinskih dozvola, suzbijanje sive ekonomije, izmene i dopune zakona o radu i reforme na polju fiskalne politike. Njima je omogućeno i uvođenje inovativnih sredstava za praćenje reformi, među kojima su godišnja Anketa hiljadu preduzeća, istraživanje koje se sprovodi primenom modela standardnih troškova i Regulatorni indeks.

Najširi cilj programa grantova – da se pruži podrška kreatorima politike, privrednicima, ekspertima i drugim akterima u cilju unapređenja poslovnog okruženja i makroekonomskog okvira – ostvaren je. Tokom njegovog petogodišnjeg trajanja, programom grantova je pružena podrška inovativnim ali ipak i održivim pristupima za unapređenje reformi politika u prioritetnim oblastima USAID BEP definisanim za svaku programsku godinu, a pomogao je i da se ostvare rezultati u cilju unapređenja tih politika. USAID BEP je objavio četiri godišnja programa aktivnosti u ovoj oblasti i 26 poziva za prikupljanje ponuda, a 23 granta su ugovorena na osnovu evaluacije ukupno oko 250 dostavljenih ponuda.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija