Obuka inspektora o novom pristupu i procedurama za inspekcije

USAID BEP nastavlja sa organizacijom programa obuke kako bi se obezbedilo da inspektori razumeju odredbe novog zakona i nove procedure, kao i na koji način će se novim propisima izmeniti sprovođenje inspekcijskog nadzora. Ova edukacija obuhvata obuku koju je USAID BEP pružio za 327 inspektora koji su postali instruktori svojim kolegama u 34 inspekcije, i koji su nakon toga obučili 3,184 inspektora. USAID BEP, Tržišna inspekcija i JP „Službeni glasnik“ predstavili su 18. maja ključne institute novog Zakona o inspekcijskom nadzoru grupi od 34 službenika republičkih i lokalnih inspekcija i privrednika. Ovaj interaktivni seminar bavio se ključnim oblastima i institutima Zakona o inspekcijskom nadzoru. Pitanja i komentari učesnika ticali su se prvenstveno procene rizika, naloga za vršenje nadzora, obaveštenja i kontrolnih lista, kao i pitanja iz nadležnosti Građevinske inspekcije, Inspekcije rada, Komunalne inspekcije i Saobraćajne inspekcije. Istovremeno, Služba za upravljanje kadrovima (SUK) Vlade Srbije i Tržišna inspekcija održali su prvu obuku za 24 inspektora zasnovanu na programu USAID BEP za obuku instruktora.

USAID BEP takođe nastavlja saradnju sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave na organizaciji dodatne obuke za inspektore koji su pokazali napredne veštine i interesovanje za obučavanje svojih kolega.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija