Misija Međunarodnog monetarnog fonda razgovarala sa predstavnicima USAID BEP o prioritetnim reformama za poboljšanje poslovnog okruženja

Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) posetila je Srbiju radi okončanja četvrte i pete revizije aranžmana iz predostrožnosti u iznosu od 1,4 milijarde dolara koji je Srbija zaključila sa ovom organizacijom. Članovi ove misije sastali su se 16. juna na svoj zahtev sa predstavnicima USAID BEP radi razgovora o najskorijim reformama poslovnog okruženja i budućim merama ekonomske politike. USAID BEP se i ranije rado odazivao pozivima MMF-a na konsultacije u toku priprema za nove aranžmane i revizije postojećih. Ti su razgovori uticali na uticali na utvrđene reformske prioritete MMF-a, a samim tim i Vlade Srbije. Ova najnovija runda konsultacija bila je usredsređena na aktivnosti koje USAID BEP sprovodi u cilju reforme inspekcija i njen uticaj na sivu ekonomiju; angažman USAID BEP na reformi doprinosa za uređenje zemljišta; reformu parafiskalnih nameta i finansiranja lokalne samouprave; aktivnosti USAID BEP u cilju uređenja profesije procenitelja; i uticaj reforme izdavanja građevinskih dozvola na prihode lokalnih samouprava i privredni razvoj u celini. Ova misija MMF-a se prvenstveno bavi fiskalnim reformama koje se smatraju presudnim za konkurentnost, razvoj i zapošljavanje u Srbiji.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija