Unapređenje sistema izvršenja sudskih odluka

USAID BEP, Pravosudna akademija i Ministarstvo pravde organizovali su 23. juna konferenciju na kojoj je vođen dijalog između sudija, javnih izvršitelja, banaka i privrednika o sistemu izvršenja sudskih odluka i naplati potraživanja u privredi. Preko 80 prisutnih, među kojima su bili predsednici i izvršne sudije privrednih sudova, Privrednog apelacionog suda i Vrhovnog kasacionog suda, razgovarali su o ključnim institutima novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju čija puna primena počine 1. jula 2016. Ministar pravde Nikola Selaković naglasio je značaj efikasnog pravosuđa i izvršenja sudskih odluka za razvoj privrede i pohvalio USAID zbog značajne podrške koju je pružio za unapređenje pravosuđa u Srbiji, uključujući i trgovinske sudove, u proteklih 15 godina. Učesnici su se saglasili da redovni dijalog između privrede i Vlade o unapređenju izvršenja predstavlja presudni korak u pravcu ostvarenja veće pravne sigurnosti i privrednog razvoja. USAID BEP će nastaviti da pruža podršku nastojanjima zainteresovanih aktera da stvore efikasan sistem izvršenja, što će opet dovesti do smanjenja kreditnog rizika i unaprediti pristup izvorima finansiranja, stvarajući tako preduslove za povećana ulaganja i trgovinu.

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija