Međunarodne organizacije ocenile sprovođenje Akta o malom biznisu

Predstavnici USAID BEP prisustvovali su 10. juna skupu na kome je predstavljen Indeks politike MSP pod naslovom „Indeks politike MSP: Zapadni Balkan i Turska – Ocena sprovođenja Akta o malom biznisu za Evropu“. Ovu konferenciju su organizovali Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Evropska komisija, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska fondacija za obuku (ETF) i Ministarstvo privrede. Ocenjeno je da je Srbija ostvarila značajan napredak u pogledu geografske ekspanzije usluga podrške malim i srednjim preduzećima (MSP) i novoosnovanim privrednim subjektima. Napredak je ostvaren i u oblasti javnih nabavki, gde je donet novi Zakon o javnim nabavkama kojim se pojednostavljuje učestvovanje MSP u postupcima javnih nabavki. Međutim, takođe je navedeno da je pristup izvorima finansiraja za MSP u Srbiji i dalje značajna prepreka njihovom rastu, a preporučeno je i uspostavljanje sistema za praćenje napretka u pogledu primene mera politike usmerenih ka MSP i merenje njihove delotvornosti, što je u skladu sa ranijim izjavama USAID BEP. I druge predložene mere slične su onima koje je USAID BEP već predložio: unapređenje pravnog okvira za nebankarske finansijske institucije u cilju produbljenja i proširenja mogućnosti za finansiranje MSP, povećanje obima kreditiranja u domaćoj valuti kroz mere podrške dinarizaciji u skladu sa Strategijom dinarizacije; i proširenje pokrivenosti Srbije kreditnim informacionim sistemom, čime će se povećati transparentnost i smanjiti cena kreditiranja MSP.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija