Unapređenje struktura programskog budžeta lokalnih samouprava

Tokom aprila, tim USAID BEP za ekonomsku i fiskalnu politiku učestvovao je u više radionica koje je organizovala Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u cilju unapređenja struktura programskog budžeta na lokalnom nivou. Ove radionice, u čijem radu su učestvovali predstavnici lokalnih samouprava, usredsređivale su se na zaključke prve godine primene novog modela izrade budžeta, kao i na prednosti i manje njegove primene. Predstavnici USAID BEP i drugi učesnici razgovarali su o mogućim unapređenjima programskih struktura koje bi trebalo da bolje odražavaju nadležnosti lokalnih samouprava i posluže kao alatke za planiranje, donošenje odluka i praćenje sprovođenja javnih politika. Stručnjaci USAID BEP su na radionicama analizirali postojeće programske strukture i predlagali unapređenja u cilju njihovog boljeg usklađivanja sa programskim budžetom na nacionalnom nivou. USAID BEP će pomoći SKGO da izradi tehnički predlog za unapređenje procedura izrade programskog budžeta na lokalnom nivou i poboljšanje metodologije izrade programskog budžeta. Ministarstvo finansija će ažuriranu metodologiju objaviti u julu.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija