Unapređenje struktura programskog budžeta lokalnih samouprava

Tokom aprila, tim USAID BEP za ekonomsku i fiskalnu politiku učestvovao je u više radionica koje je organizovala Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u cilju unapređenja struktura programskog budžeta na lokalnom nivou. Ove radionice, u čijem radu su učestvovali predstavnici lokalnih samouprava, usredsređivale su se na zaključke prve godine primene novog modela izrade budžeta, kao i na prednosti i manje njegove primene. Predstavnici USAID BEP i drugi učesnici razgovarali su o mogućim unapređenjima programskih struktura koje bi trebalo da bolje odražavaju nadležnosti lokalnih samouprava i posluže kao alatke za planiranje, donošenje odluka i praćenje sprovođenja javnih politika. Stručnjaci USAID BEP su na radionicama analizirali postojeće programske strukture i predlagali unapređenja u cilju njihovog boljeg usklađivanja sa programskim budžetom na nacionalnom nivou. USAID BEP će pomoći SKGO da izradi tehnički predlog za unapređenje procedura izrade programskog budžeta na lokalnom nivou i poboljšanje metodologije izrade programskog budžeta. Ministarstvo finansija će ažuriranu metodologiju objaviti u julu.

 

 

 

 

 
Novosti

05.09.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) ažurirao „Vodič kroz dozvole za izgradnju“ namenjen investitorima, stručnjacima i državnim službenicima

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija