Stručna podrška Poreskoj, Fitosanitarnoj i Veterinarskoj inspekciji

Puna primena Zakona o inspekcijskom nadzoru (ZIN) počela je 30. aprila 2016. Nekoliko inspekcija čiji su propisi i praksa specifični i složeni izrađuje modele primene ovog zakona u svojim sektorima, a među njima su Poreska, Fitosanitarna i Veterinarska inspekcija. Stručnjaci USAID BEP sarađuju sa ovim inspekcijama na izradi modela primene i pružaju savete o ključnim pravnim i administrativnim pitanjima. USAID BEP je pružio podršku ovim inspekcijama u pogledu razvoja i objavljivanja kontrolnih lista za inspekcijski nadzor, naloga, obaveštenja i zapisnika. USAID BEP će nastaviti da pruža pravnu i tehničku pomoć inspekcijama u cilju sprovođenja ZIN-a.

 

 

 

 

 
Novosti

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

28.07.2017 - Srbija se gradi!

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija