Stručna podrška Poreskoj, Fitosanitarnoj i Veterinarskoj inspekciji

Puna primena Zakona o inspekcijskom nadzoru (ZIN) počela je 30. aprila 2016. Nekoliko inspekcija čiji su propisi i praksa specifični i složeni izrađuje modele primene ovog zakona u svojim sektorima, a među njima su Poreska, Fitosanitarna i Veterinarska inspekcija. Stručnjaci USAID BEP sarađuju sa ovim inspekcijama na izradi modela primene i pružaju savete o ključnim pravnim i administrativnim pitanjima. USAID BEP je pružio podršku ovim inspekcijama u pogledu razvoja i objavljivanja kontrolnih lista za inspekcijski nadzor, naloga, obaveštenja i zapisnika. USAID BEP će nastaviti da pruža pravnu i tehničku pomoć inspekcijama u cilju sprovođenja ZIN-a.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija