Radionica o politici razvoja novih finansijskih institucija

USAID BEP je 2. maja učestvovao u radionici pod naslovom „Promovisanje razvoja mikro-, malih i srednjih preduzeća u Srbiji u ‘Godini preduzetništva’ kroz podsticanje razvoja novih finansijskih institucija“, koju su organizovali European Consulting Group, Srpska asocijacija menadžera i Udruženje poslovnih žena Srbije u saradnji sa Evropskom investicionom bankom. Događaju su prisustvovali predstavnici organizacije KfW, komercijalnih banaka koje posluju u Srbiji i privrede. Cilj ove inicijative bio je da se podstakne dijalog o opcijama politike za naredni period, uključujući i stvaranje regulatornih preduslova za nove vidove kreditiranja preduzetnika po razumnim cenama. Prvi deo događaja bio je posvećen mogućnostima za diverzifikaciju izvora finansiranja. Evropska investiciona banka predstavila je bankarske proizvode i usluge na tržištima Srbije i jugoistiočne Evrope, a profesor Vladimir Medan sa Beogradske bankarske akademije je govorio o mogućnostima za formiranje razvojne banke u Srbiji. Osnivanje razvojne banke je kontroverzan predlog u svetlu nedavnih negativnih iskustava sa Fondom za razvoj i drugim državnim institucijama tog tipa u Srbiji i drugim zemljama. Zaključak je da država ne bi trebalo da ima udeo od preko 50 odsto u ovoj banci, a sva sredstva bi trebalo da budu plasirana posredstvom komercijalnih banaka. Drugi deo radionice bio je posvećen nebankarskim finansijskim institucijama, pri čemu je USAID BEP predstavio svoje aktivnosti na izradi propisa za rad nebankarskih i nedepozitnih finansijskih institucija i verovatni uticaj uvođenja mikrofinansijskih institucija na tržište Srbije. Svi učesnici su se saglasili da mikrofinansijske institucije mogu u velikoj meri da doprinesu premošćavanju jaza u finansiranju. Učesnici su se takođe osvrnuli na pitanje ponovnog uvođenja kreditnih unija u Srbiji u vidu neprofitnih organizacija u vlasništvu svojih članova koje mogu da obezbede finansiranje za privredu. Organizatori planiraju da osnuju nezavisnu ekspertsku radnu grupu sa zadatkom unapređenja pristupa izvorima finansiranja za privredu u Srbiji.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija