Podrška unapređenju položaja Srbije na listi Doing Business

USAID BEP je prisustvovao većem broju sastanaka u cilju unapređenja položaja Srbije na listi Doing Business Svetske banke. Između ostalog, predstavnici USAID BEP članovi su Radne grupe Vlade Srbije za unapređenje položaja na ovoj listi, a učestvovali su i na više sastanaka sa predstavnicima Svetske banke. Najskoriji od ovih susreta održan je u sedištu Svetske banke u Vašingtonu, gde su se direktor projekta USAID BEP Džo Lauter i direktor komponente za regulatorne reforme u privredi Dušan Vasiljević, kao i Nikola Milivojević, koordinator Radne grupe Vlade Srbije za položaj Srbije na globalnim indeksima lakoće poslovanja, sastali sa Ritom Ramaljo, direktorkom Grupe za izveštaj Doing Business Svetske banke. Sastanak je bio posvećen reformama poslovnog okruženja sprovedenim u Srbiji od prošlogodišnjeg izdanja izveštaja Doing Business. Tokom diskusije su predstavljena objašnjenja o ostvarenom stepenu reformi poslovnog okruženja, od kojih je neke USAID BEP podržao neposredno (poput reformi izdavanja građevinskih dozvola) a neke posredno (poput plaćanja poreza). Rita Ramaljo je najavila da će Svetska banka u junu poslati Vladi Srbije zvanične povratne informacije o ovogodišnjim indikatorima i mestu na rang-listi. Na osnovu unapređenja u oblastima poslovnog okruženja koji se mere u izveštaju Doing Business, kao i podrške koju USAID BEP i NALED pružaju Vladi Srbije radi predstavljanja reformi Svetskoj banci, USAID BEP smatra da Srbija ima dobre šanse da ostvari napredak na rang-listi Doing Business za 2017. u oblastima koje pokriva više od jednog indikatora.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija