Reforma upravljanja javnim investicijama

USAID BEP igra vodeću ulogu u reformi upravljanja javnim investicijama kroz izradu koncepta i nacrta okvira za reforme i podršku pri izradi nacrta Uredbe kojom se uređuje novi sistem upravljanja javnim investicijama. Da bi ključne aktere upoznao sa dosadašnjim tokom ove reforme, ministar finansija Dušan Vujović održao je 24. maja sastanak sa predstavnicima donatorskih organizacija, međunarodnih institucija i ministarstava koja se bave planiranjem i realizacijom kapitalnih projekata. Ministar Vujović je predstavio trenutno stanje u oblasti planiranja i realizacije kapitalnih investicija i zahvalio USAID-u na podršci ovim reformama. Takođe je naglasio da Srbija na nepovučena sredstva plaća visoke ugovorne obaveze koje dodatno opterećuju budžet Srbije. Profesor Edgardo Mimica, konsultant USAID BEP, predstavio je okvir za upravljanje javnim investicijama koji je izrađen za Srbiju. Ovaj okvir obuhvata sve projekte javnih investicija koje kreiraju i sprovode državni organi, uključujući projekte javnih preduzeća, javno-privatna partnerstva i projekte koji finansiraju međunarodne finansijske institucije a koji zahtevaju finansiranje ili sufinansiranje iz budžeta Srbije. Profesor Mimica je istakao i važnost „predinvesticione“ odnosno pripremne faze projektnog ciklusa i naveo da efikasni sistemi za identifikaciju i odabir projekata sprečavaju da neadekvatni i nespremni projekti dospeju u budžetski ciklus. Sastanku su prisustvovali predstavnici ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prosvete i poljoprivrede, Kancelarije za evropske integracije i Sekretarijata za javne politike, zajedno sa predstavnicima Delegacije EU, GIZ-a, EBRD i USAID BEP.

Na posebnom sastanku, USAID BEP i misija Svetske banke u Srbiji razgovarali su o budućem informacionom sistemu za upravljanje javnim investicijama. Tokom drugog sastanka, održanog 25. maja, pomoćnik ministra finansija Mirjana Ćojbašić, konsultant USAID BEP profesor Edgardo Mimica i članovi lokalnog tima USAID BEP sastali su se sa Petrom Spasićem iz Kancelarije za evropske integracije radi razgovora o statusu rada na Uredbi o upravljanju javnim investicijama i narednim koracima u uvođenju sistema za upravljanje javnim ulaganjima. Takođe je bilo reči o procedurama Kancelarije za evropske integracije za ocenu i prioritizaciju projekata koji se finansiraju iz pretpristupnih fondova i njihovoj najefikasnijoj integraciji u novi sistem za upravljanje javnim investicijama.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija