Predstavljen Registar planskih dokumenata

USAID BEP i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture predstavili su 25. maja Registar planskih dokumenata na internetu. Registar je počeo sa radom u decembru 2015. ali nekoliko opština je tek nedavno u njega unelo svoje planske dokumente. Ova baza podataka, izrađena bespovratnim sredstvima koje je odobrio USAID BEP, sada sadrži preko 300 prostornih i urbanističkih planova i dostupna je na adresi www.crpd.gov.rs. Podaci se mogu pretraživati po adresi ili broju katastarske parcele, ili im se može pristupiti klikom na mapu Srbije. Registar planskih dokumenata pomaže investitorima da odrede potencijalne lokacije za ulaganja, a njime se istovremeno i pojednostavljuju procedure za izdavanje građevinskih dozvola i smanjuje prostor za korupciju. Pored toga, objavljivanje informacije o opštinama koje nisu izradile planove verovatno će doprineti pritisku na te lokalne vlasti da planove konačno i pripreme.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija