Sastanak sa ministrom finansija u okviru podrške sistemu upravljanja javnim ulaganjima u 2016.

Konsultanti USAID BEP, profesor Edgardo Mimica i profesor Nenad Ivanišević, zajedno sa timom USAID BEP, sastali su se 20. maja sa ministrom finansija Dušanom Vujovićem, pomoćnicom ministra zaduženom za Sektor budžeta Mirjanom Ćojbašić i šeficom Grupe za ocenu kapitalnih projekata Emilijom Vučković radi diskusije o budućoj Uredbi o kapitalnim projektima i daljim aktivnostima u cilju unapređenja sistema upavljanja javnim ulaganjima. Profesor Mimica je predstavio hijerarhiju procesa i koraka za razvoj sistema upravljanja javnim investicijama zasnovanog na regulatornom okviru koji je na snazi u Srbiji. Ministar Vujović je pohvalio dosadašnju podršku projekta USAID BEP i izrazio uverenje da će i buduće aktivnosti biti uspešne. Ministar se saglasio da inicira sastanak za koordinaciju donatorske pomoći na najvišem nivou kome bi prisustvovali USAID, Svetska banka, Delegacija Evropske unije, Evropska banka za obnovu i razvoj, Međunarodni monetarni fond, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo energetike, Ministarstvo zdravlja i Kancelarija za evropske integracije. Ovaj koordinacioni sastanak će za predmet imati prezentaciju koncepta upravljanja javnim investicijama, ciljeva i značaja predložene Uredbe i buduću koordinaciju između donatora i državnih organa u Srbiji.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija