Seminar o inspekcijskom nadzoru

USAID BEP nastavlja pružanje obuke namenjene inspektorima u cilju boljeg razumevanja novih odredbi zakona i procedura, kao i načina na koji će one izmeniti sprovođenje inspekcijskog nadzora. USAID BEP, Tržišna inspekcija i JP „Službeni glasnik“ predstavili su 18. maja ključne institute novog Zakona o inspekcijskom nadzoru grupi od 34 službenika republičkih i lokalnih inspekcija i privrednika. Ovaj interaktivni seminar bavio se ključnim oblastima i institutima Zakona o inspekcijskom nadzoru. Pitanja i komentari učesnika ticali su se prvenstveno procene rizika, naloga za vršenje nadzora, obaveštenja i kontrolnih lista, kao i pitanja iz nadležnosti Građevinske inspekcije, Inspekcije rada, Komunalne inspekcije i Saobraćajne inspekcije. Istovremeno, Služba za upravljanje kadrovima (SUK) Vlade Srbije i Tržišna inspekcija održali su prvu obuku za 24 inspektora zasnovanu na programu USAID BEP za obuku instruktora. USAID BEP takođe nastavlja pružanje stručne podrške Stalnoj konferenciji gradova i opština (SKGO) i Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u organizaciji interaktivne elektronske obuke za preko 1.000 inspektora lokalnih samouprava. Tim USAID BEP je pružio i komentare, mišljenja i savete za izradu nacrta preko 100 kontrolnih listi inspekcija, kao i pravna tumačenja i odgovore na preko 80 pitanja o sprovođenju okvira za inspekcijski nadzor.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija