Obuka za arhitekte i planere o sistemu za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

USAID BEP, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Inženjerska komora Srbije održali su 17. maja prvi seminar o korišćenju softvera za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola namenjen arhitektima i planerima. Instruktori USAID BEP predstavili su novine u regulatornom okviru, nove procedure za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola i funkcije softvera za elektronsko izdavanje dozvola, i odgovarali na pitanja prisutnih. Pitanja publike u većoj meri su se ticala izmena i dopuna podzakonskih akata nego samog softvera. Od početka rada sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola, 1. januara 2016, posredstvom njega podneto je preko 9.500 zahteva, od kojih je više od 5.400 rešeno pozitivno. Ovaj skup, kome je prisustvovalo preko 170 učesnika, uživo je prenošen i u regionalnim inženjerskim komorama.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija