Izrada regulatornog okvira za nebankarske finansijske institucije u Srbiji (Radna grupa za nebankarske finansijske institucije)

Prvi sastanak Radne grupe za nebankarske finansijske institucije zakazan je za nedelju koja počinje 23. maja. USAID BEP je već obezbedio Radnoj grupi pregled vrsta finansijskih institucija koje bi mogle biti obuhvaćene novim okvirom, uz navođenje mogućih koristi i rizika svake od njih. Pored toga, USAID BEP dovršava uporedni pregled zakonskih okvira kojima se uređuje rad nebankarskih finansijskih institucija. Sastanci Radne grupe će za temu imati područje primene Zakona o nebankarskim finansijskim institucijama, pravnoj formi ovih institucija i postupku njihove registracije.

 

 

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija