Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju je delimično stupio na snagu 1. maja. Ovaj novi propis uvodi više novina, uključujući obavezu angažovanja javnih izvršitelja u skoro svim predmetima izvršenja. Veća posvećenost korišćenju usluga javnih izvršitelja predstavlja rezultat višegodišnjih napora USAID-a: javni izvršitelji su prvobitno i formirani u pravnom sistemu Srbije uz podršku USAID-a, dok je USAID BEP pružio pomoć za sprovođenje novog sistema, što je ukazalo na delotvornost i efikasnost javnih izvršitelja. Tokom izrade ovog novog zakona, USAID BEP i njegovi partneri (Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, Američka privredna komora i Savet stranih investitora) pripremili su i promovisali izmene i dopune čiji je cilj bio da se spreči da se novim zakonom poništi ranije ostvareni napredak u poboljšanju sistema izvršenja. USAID BEP je organizovao i promotivne aktivnosti i konsultacije sa bankarima, pravnicima, profesorima i javnim sektorom radi promovisanja dijaloga i zagovaranja efikasnijeg izvršenja. Izmene i dopune zakona usvojene uz podršku USAID BEP trebalo bi da za posledicu imaju smanjenje rizika izvršenja kredita i ugovora, poboljšaju uslove kreditiranja i samim tim povećaju obim investicija i trgovine.

USAID BEP, Pravosudna akademija i Ministarstvo pravde organizovali su 23. juna konferenciju na kojoj je vođen dijalog između sudija, javnih izvršitelja, banaka i privrednika o sistemu izvršenja sudskih odluka i naplati potraživanja u privredi. Preko 80 prisutnih, među kojima su bili predsednici i izvršne sudije privrednih sudova, Privrednog apelacionog suda i Vrhovnog kasacionog suda, razgovarali su o ključnim institutima novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju čija puna primena počine 1. jula 2016. Ministar pravde Nikola Selaković naglasio je značaj efikasnog pravosuđa i izvršenja sudskih odluka za razvoj privrede i pohvalio USAID zbog značajne podrške koju je pružio za unapređenje pravosuđa u Srbiji, uključujući i trgovinske sudove, u proteklih 15 godina. Učesnici su se saglasili da redovni dijalog između privrede i Vlade o unapređenju izvršenja predstavlja presudni korak u pravcu ostvarenja veće pravne sigurnosti i privrednog razvoja, i, kao takav, dovešće do smanjenja kreditnog rizika i unaprediti pristup izvorima finansiranja, stvarajući tako preduslove za povećana ulaganja i trgovinu.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija