Sedma sednica Odbora za koordinaciju inspekcijskog nadzora

Odbor za koordinaciju inspekcijskog nadzora, deo dvostepene Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora, održao sedmu sednicu 20. aprila. Sednici su prisustvovali načelnici i rukovodioci najvećih inspekcija na centralnom nivou, a odbor se prvenstveno bavio neregistrovanim subjektima, sastancima Radne grupe, obukom inspektora i problemima koji se javljaju u praksi. Predsedavajući radnih grupa izvestili su Odbor o svom radu. Tim USAID BEP pružio je podršku Odboru da izradi zajednička stanovišta o više pitanja na koja su inspektori naišli u toku primene Zakona o inspekcijskom nadzoru. Zakon o inspekcijskom nadzoru će u punom obimu početi da se primenjuje 30. aprila, što će rad Koordinacione komisije učiniti još značajnijim u narednom periodu.

 

 

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija