Uspešno počeo sa radom sistem za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

Uz pomoć i podršku USAID BEP, sistem za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola počeo je sa radom početkom 2016. i sada se koristi za podnošenje svih zahteva za izdavanje građevinskih dozvola. Preko 6.000 zahteva za izdavanje dozvola podneto je tokom prvog kvartala ove godine posredstvom elektronskog sistema, a preko dve trećine njih već je obrađeno. Procenat odobrenih zahteva porastao je sa 30% u januaru na preko 50% u martu. USAID BEP nastavlja saradnju sa partnerima u cilju unapređenja postupka za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola kroz dalja poboljšanja pravnog okvira i edukaciju službenika i pružalaca usluga iz privatnog sektora za sprovođenje novog sistema.

 

 

 

 

 
Novosti

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

28.07.2017 - Srbija se gradi!

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija