Izrada softvera za Budžetski informacioni sistem

USAID BEP je završio inicijalni funkcionalni i tehnički projekat novog Budžetskog informacionog sistema. Podizvođač angažovan za izradu softvera na osnovu granta USAID BEP predstavio je prvi skup funkcija ovog softvera Sektoru budžeta u Ministarstvu finansija. Novi informacioni sistem unaprediće postupak izrade budžeta i poboljšati njegov kvalitet.

 

 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija