Izrada softvera za Budžetski informacioni sistem

USAID BEP je završio inicijalni funkcionalni i tehnički projekat novog Budžetskog informacionog sistema. Podizvođač angažovan za izradu softvera na osnovu granta USAID BEP predstavio je prvi skup funkcija ovog softvera Sektoru budžeta u Ministarstvu finansija. Novi informacioni sistem unaprediće postupak izrade budžeta i poboljšati njegov kvalitet.

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija