Obuka za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

USAID BEP, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) pokrenuli su obuku za prvih 90 „superkorisnika“ administratora sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola. Zamenik predsednika Vlade Zorana Mihajlović rekla je da je saradnja Ministarstva, USAID-a, NALED-a i nemačke organizacije za saradnju (GIZ) rezultirala platformom baziranom na internetu koju je „lakše koristiti nego Fejsbuk“. Trodnevni modul obuke bio je usmeren na zaposlene u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi koji će odigrati ključnu ulogu u sprovođenju reforme sistema za izdavanje građevinskih dozvola. Instruktori USAID BEP odgovorili su na najveći deo tehničkih i pravnih pitanja o postojećim i budućim funkcijama sistema i prikupili vredne povratne informacije o mogućim unapređenjima. Naredna runda obuke počinje 22. decembra, a po njenom završetku svaki grad i opština bi trebalo da imaju najmanje po jednog „superkorisnika“, zaposlenog sa naprednim znanjima iz administriranja ovog sistema, koji će pružati pomoć drugim službenicima zaduženim za izdavanje dozvola. Prelazak sa „papirne“ na isključivo elektronsku obradu zahteva za izdavanje građevinskih dozvola dogodiće se 1. januara 2016.

 

 

 
Novosti

05.09.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) ažurirao „Vodič kroz dozvole za izgradnju“ namenjen investitorima, stručnjacima i državnim službenicima

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija