Treći program obuke instruktora za inspekcijski nadzor

USAID BEP, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Partneri za demokratske promene Srbija održali su 9. i 10. decembra treći program obuke instruktora za inspekcijski nadzor u Kraljevu. Eksperti USAID BEP i Partneri Srbija održali su obuku za 29 inspektora iz različitih inspekcijskih organa i iz svih krajeva Srbije. Učesnici u programu obuke inspektora imali su priliku da ostvare kontakte i saznaju više o instrukcijama, objašnjenjima, vežbama i studijama slučajeva vezanim za novi regulatorni i institucionalni okvir za inspekcijski nadzor, kao i da steknu „meke veštine“ poput veština komunikacije i sposobnosti prenošenja stečenih znanja. Učesnici će sada biti u stanju da ova znanja prenesu svojim kolegama. Četvrta runda obuke zakazana je za 4. i 5. februar 2016. i održaće se u Novom Sadu.

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija