USAID Projekat za bolje uslove poslovanja predstavio Zakon o inspekcijskom nadzoru u Čačku

USAID BEP i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, u saradnji sa Moravičkim i Raškim upravnim okrugom, predstavili su ključne institute Zakona o inspekcijskom nadzoru. Prezentaciji je prisustvovalo preko 170 lokalnih i republičkih inspektora i privrednika iz ova dva okruga. Državni sekretar u Ministarstvu Željko Ožegović naglasio je značaj reforme inspekcija za unapređenje inspekcijskog nadzora i državne uprave u celini. G. Ožegović je istakao i značaj Koordinacione komisije, tela koje okuplja predstavnike svih inspekcija i tako olakšava planiranje inspekcijskog nadzora i rešavanje problema. Milan Stefanović, ekspert Projekta USAID BEP, predstavio je institute Zakona o inspekcijskom nadzoru i odgovarao na pitanja prisutnih.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija