Radionica za mlade preduzetnike

USAID BEP je 30. oktobra učestvovao u Samitu studenata ekonomije u Beogradu i održao radionicu za studente završne godine ekonomije i buduće preduzetnike iz Srbije i čitavog regiona. Glavne teme radionice bile su analiza tokova gotovine, granica rentabilnosti i finansijski planovi, uz korišćenje primera i vežbi iz stvarnog života. Mladi preduzetnici naučili su da utvrde koliko im je novca potrebno da pokrenu biznis i da ga vode u prvih nekoliko godina, kao i koje su najčešće greške koje nove firme čine u pogledu pristupa izvorima finansija. Studenti su naveli da je ovaj događaj prevazišao njihova očekivanja i da će biti u stanju da u praksi iskoriste stečena znanja i veštine.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija