Radionica za mlade preduzetnike

USAID BEP je 30. oktobra učestvovao u Samitu studenata ekonomije u Beogradu i održao radionicu za studente završne godine ekonomije i buduće preduzetnike iz Srbije i čitavog regiona. Glavne teme radionice bile su analiza tokova gotovine, granica rentabilnosti i finansijski planovi, uz korišćenje primera i vežbi iz stvarnog života. Mladi preduzetnici naučili su da utvrde koliko im je novca potrebno da pokrenu biznis i da ga vode u prvih nekoliko godina, kao i koje su najčešće greške koje nove firme čine u pogledu pristupa izvorima finansija. Studenti su naveli da je ovaj događaj prevazišao njihova očekivanja i da će biti u stanju da u praksi iskoriste stečena znanja i veštine.

 

 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija