Zakon o inspekcijskom nadzoru predstavljen privrednicima i inspektorima

Eksperti USAID BEP su 28. i 29. oktobra predstavili ključne institute Zakona o inspekcijskom nadzoru na prezentacijama održanim u Beogradu u saradnji sa poslovnim udruženjem „Kozmodet“ i „Službenim glasnikom“. Prvoj prezentaciji je prisustvovalo 15 menadžera i pravnih savetnika „Kozmodeta“ (od kojih su neki članovi radnih grupa za izradu sektorskih zakona o inspekcijskom nadzoru). Preko 40 inspektora i privrednika prisustvovalo je drugoj prezentaciji. Eksperti USAID BEP su odgovarali na pitanja i rešavali nedoumice prisutnih u pogledu Zakona i njegove primene, prvenstveno vezane za kontrolne liste, inspekcijske procedure, procenu rizika, koordinaciju nacionalnih i lokalnih inspekcija i odnos između Zakona o inspekcijskom nadzoru i posebnih propisa. Zanimljivo je napomenuti da su drugoj prezentaciji prisustvovali predstavnici Inspektorata odbrane. Ovaj organ je izuzet iz primene Zakona o inspekcijskom nadzoru jer nacionalna bezbednost podrazumeva poverljivost podataka dok je Zakonom propisana transparantnost, ali su njegovi zaposleni uprkos tome spremni da nauče kako da institute Zakona unesu u propise i praksu Inspektorata odbrane. Sledeća prezentacija zakazana je za početak novembra i održaće se u Čačku.

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija