Reforma upravljanja javnim investicijama

Tokom poslednje dve nedelje USAID BEP je sarađivao sa Ministarstvom finansija na finalizaciji koncepta upravljanja javnim investicijama u Srbiji. Ovaj koncept je prvi korak u postupku izrade podzakonskog akta kojim će biti uređeni priprema, ocena, prioritizacija i nadzor nad realizacijom kapitalnih projekata. Tim USAID BEP je pripremio i prve nacrte Programa obuke za upravljanje javnim investicijama i Akcioni plan za period 2015-2018. Tim USAID BEP se 26. novembra sastao sa Jonasom Arpom Falovom i Zahidom Haznainom, višim specijalistima Svetske banke za javni sektor, sa kojima je razgovarano o unapređenjima sistema upravljanja javnim finansijama u Srbiji na osnovu nacrta Akcionog plana. Konsultant USAID BEP Edgardo Mimica predstavio je predloženi koncept za Srbiju i objasnio više njegovih komponenti. Pošto je analizirao postojeći predlog projekta Svetske banke, g. Mimica je preporučio da se Banka usredsredi na izgradnju kapaciteta organa Vlade Srbije za nastavak aktivnosti koje je USAID BEP planirao. USAID BEP je apelovao na Svetsku banku i da pruži podršku razvoju informacionog sistema za upravljanje kapitalnim projektima. USAID BEP i Svetska banka su se saglasili da nastave koordinaciju planiranja i sprovođenja aktivnosti.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija