Javno slušanje o Zakonu o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti

USAID BEP je 27. oktobra učestvovao u javnom slušanju o Zakonu o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti održanom u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Pomoćnik ministra finansija Zlatko Milikić predstavio je nacrt ovog Zakona narodnim poslanicima i predstavnicima Narodne banke Srbije, poslovnih banaka, udruženja procenitelja i Komore inženjera, kao i drugim akterima. Konsultant USAID BEP, Kris Gžešik, govorio je o institutima predloženog zakona i njegovom odnosu sa direktivama EU, i predstavio Nacionalne standarde za procenitelje nepokretnosti. G. Gžešik je odgovarao i na pitanja iz publike i razjasnio više spornih pitanja. Zakon o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti, izrađen uz podršku USAID BEP, pohvaljen je kao jasan, moderan propis usklađen sa najboljom evropskom praksom. Javna rasprava o nacrtu Zakona okončana je 30. oktobra, a njegovo usvajanje se očekuje u decembru 2015. dodine.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija