Izrada novog informacionog sistema za upravljanje budžetom

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) je odabrao dobavljača za izradu informacionog sistema za Ministarstvo finansija i budžetske korisnike kojim će se se formirati efikasna platforma za izradu budžeta i upravljanje njime. USAID BEP izradu ovog sistema finansira posredstvom svog programa dodele bespovratnih sredstava i pruža stalnu tehničku pomoć u cilju unapređenja budžetskog procesa. Kada bude pušten u rad, ovaj softver će Ministarstvu finansija služiti kao mehanizam za centralizovano prikupljanje finansijskih predloga i srednjoročnih planova budžetskih korisnika, kao i upravljanje tim predlozima i njihovu analizu u skladu sa zahtevima programskog budžeta i metodologije srednjoročnog planiranja. Novi informacioni sistem će pojednostaviti budžetski proces i unaprediti kvalitet republičkog budžeta.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija