Izrada novog informacionog sistema za upravljanje budžetom

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) je odabrao dobavljača za izradu informacionog sistema za Ministarstvo finansija i budžetske korisnike kojim će se se formirati efikasna platforma za izradu budžeta i upravljanje njime. USAID BEP izradu ovog sistema finansira posredstvom svog programa dodele bespovratnih sredstava i pruža stalnu tehničku pomoć u cilju unapređenja budžetskog procesa. Kada bude pušten u rad, ovaj softver će Ministarstvu finansija služiti kao mehanizam za centralizovano prikupljanje finansijskih predloga i srednjoročnih planova budžetskih korisnika, kao i upravljanje tim predlozima i njihovu analizu u skladu sa zahtevima programskog budžeta i metodologije srednjoročnog planiranja. Novi informacioni sistem će pojednostaviti budžetski proces i unaprediti kvalitet republičkog budžeta.

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija