Radionice u cilju unapređenja programskog budžeta

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) je protekle nedelje organizovao prve radionice sa radnom grupom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kojima je prisustvovalo 12 zaposlenih u ovom ministarstvu. Glavna preporuka za unapređenje ticala se podele postojećeg budžetskog programa za saobraćaj u više programa po vrsti saobraćaja, tako da bi se formirali posebni programi za drumski, železnički i rečni saobraćaj. Posledično povećanje transparentnosti omogućiće Ministarstvu da jednostavno prati ostvarenje svojih prioritetnih politika i meri efekte svih inicijativa i kapitalnih projekata po vrsti saobraćaja. Tokom protekle nedelje USAID BEP je nastavio i niz radionica sa drugim budžetskim korisnicima (uključujući Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo trgovine, telekomunikacija i turizma) sa ciljem unapređenja njihovih programskih struktura pred izradu budžeta za 2016. godinu. Glavni cilj ovih radionica je primena znanja stečenih tokom prve godine sprovođenja modela programskog budžeta i postizanje stabilnosti tih struktura radi postepenog prelaska na merenje učinka u budžetu.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija