Inicijativa za unapređenje finansiranja na regionalnoj konferenciji žena

Žensko poslovno udruženje „Nadežda Petrović“ iz Čačka organizovalo je 12. oktobra regionalnu konferenciju pod nazivom „Nezavisne i zaposlene“. Ova konferencija okupila je preko 200 poslovnih žena iz preko 19 gradova, kao i kreatore lokalne i državne politike, u cilju razgovora o mogućim merama za podršku rastu malih i srednjih preduzeća. USAID BEP je predstavio svoj pilot-projekat „Inicijativa za unapređenje finansiranja malih i srednjih preduzeća u Čačku“ i apelovao na poslovna udruženja iz drugih gradova da pokrenu slične projekte i tako u budućnosti unaprede pristup izvorima finansiranja za mala i srednja preduzeća. Poslovno udruženje „Nadežda Petrović“ sumiraće nalaze i preporuke sa ovog skupa i o njima će u narednim mesecima razgovarati sa kreatorima politike.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija