Primena sistema "E-inspektor"

Pošto je Komisija za zaštitu prava ponuđača u javnim nabavkama donela odluku u postupku žalbe, Direkcija za elektronsku upravu dodelila je ugovor za analizu poslovnih procesa u inspekcijama firmi ATOS iz Beograda. Ova analiza predstavlja prvi korak ka izradi jedinstvenog inspekcijskog informacionog sistema (pod nazivom „E-inspektor“). USAID BEP je pružio podršku Direkciji za elektronsku upravu pri izradi tehničke specifikacije za ovu javnu nabavku. Akcionim planom za uvođenje informacionog sistema predviđeno je da će analiza poslovnih procesa biti završena do 31. maja 2016, dok bi projektni zadatak za izradu softvera trebalo da bude pripremljen do 31. marta 2016. Na sastanku sa ATOS-om, Direkcija za elektronsku upravu i USAID BEP definisali su zajednički plan rada i saglasili se o narednim koracima u toku analize. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Direkcija za elektronsku upravu i USAID BEP nastavljaju rad na utvrđivanju mogućih načina za uvođenje sistema za upravljanje dokumentima u svakom upravnom okrugu, čime bi trebalo da se postave temelji za rad budućeg sistema "E-inspektor".

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija