Unapređenje programske strukture

USAID BEP i predstavnici Ministarstva finansija sastali su se 4. septembra sa službenicima različitih sektora Ministarstva privrede kako bi razgovarali o mogućim unapređenjima programske strukture ovog ministarstva. Cilj saradnje bio je da se strateški prioriteti MInistarstva privrede bliže usklade sa budžetskim strukturama, kao i da se pojednostavi upravljanje rezultatima a budžetske odluke učine lakše razumljivijim široj javnosti. Postignuta se saglasnost oko pojedinih predloženih izmena postojeće strukture. Naredni sastanak Radne grupe zakazan je za četvrtak 10. septembra.

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija