Reforma parafiskalnih nameta

Naknade za korišćenje vodnih resursa su među najpoblematičnijim parafiskalnim nametima za preduzeća. USAID BEP je sproveo istraživanje prakse vezane za jednu od najkontroverznijih naknada – naknade za melioraciju – u više zemalja regiona, i nalaze saopštio Ministarstvu finansija i ključnim članovima Radne grupe za izradu Zakona o naknadama, u čijem radu učestvuje i USAID BEP. Ovaj izveštaj tiče se administracije naknade za melioraciju u Srbiji i još tri zemlje u regionu, i obuhvata kratak pregled uporedne prakse i razmatranje mogućnosti za njenu reformu, zajedno sa procenom uticaja pojedinih reformskih scenarija na više tipičnih privrednih društava i domaćinstava. USAID BEP ovom analizom namerava na motiviše Ministarstvo finansija da ponovo okupi Radnu grupu posle dužeg perioda neaktivnosti.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija