USAID BEP ukazao timu Svetske banke za izradu izveštaja Doing Business na domete reforme građevinskih dozvola

Kako Svetska banka privodi kraju prikupljanje podataka za svoje istraživanje Doing Business za 2016, vlade država širom sveta imaju posledju priliku da dostave dodatne dokaze o reformama sprovedenim od objavljivanja prošlogodišnjeg izdanja ovog najuticajnijeg svetskog indeksa kvaliteta poslovnog okruženja. USAID BEP sarađuje sa Vladom Srbije i Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED) kako bi timu Svetske banke koji se bavi izradom izveštaja Doing Business pružio detaljne informacije i dokaze o reformama u Srbiji. Usredsredili smo se na unapređenja u tri oblasti: pokretanju poslovanja, plaćanju poreza, i, naročito, izdavanju građevinskih dozvola. Uticaj reforme sistema za izdavanje građevinskih dozvola je posebno komplikovano dokazati, jer se u ovom izveštaju u obzir uzimaju podaci važeći na dan 1. juna 2015. – tek tri meseca po uvođenju „jednošalterskog sistema“. USAID BEP, Vlada Srbije i NALED dostavili su Svetskoj banci prevode odgovarajućih propisa na engleski jezik, pismena objašnjenja načina na koji funkcionišu nove procedure, kao i zvanične statističke podatke iz kojih se vidi uticaj reformi. USAID BEP je takođe pomogao da se dokazi o uspehu reformi predstave Svetskoj banci tokom videokonferencije sa timom za izradu izveštaja Doing Business iz Vašingtona. Rezultati razgovora sa predstavnicima Svetske banke daju nam razloga da očekujemo značajno unapređenje indikatora za plaćanje poreza i izdavanje građevinskih dozvola. Pozitivni rezultati koji se očekuju u izveštaju koji će biti objavljen ovog oktobra trebalo bi da preokrenu negativni trend sa kojim se Srbija odavno suočava na listi Doing Business. Srbija će dodatno napredovati u izdanju koje se priprema za jesen 2016, pošto će se do tada u potpunosti konsolidovati „jednošalterski sistem“ i početi elektronsko izdavanje građevinskih dozvola.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija